ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (22-02-2021)
จ้างติดตั้งเดินสายระบบ Lan Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-02-2021)
จ้างUpgrated เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติและส่วนประกอบอื่นๆ และก่อสร้างทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติและส่วนประกอบอื่นๆ และก่อสร้างทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลาย ริมคลองกำพร้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.769 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท่าฉลอมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (09-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด