ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องมายจราจร และซ่อมแซมไฟฟ้าส่งสว่างบริดเวณทางเชื่อมถนนโครงการสาย ง๑๓ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242(ถนนเอกชัย) วันที่ประกาศ (20-09-2021)
โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.040 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (03-09-2021)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (31-08-2021)
จ้างปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (31-08-2021)
ปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ประกาศ (26-08-2021)
จ้างโครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 0.040 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (03-08-2021)
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกดคอนกรีต ขนาด 200 ตัน 2000 กิโลนิวตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-08-2021)
โครงการบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ประกาศ (02-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด