ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-15)
ก่อสร้างระบบประปา บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน - จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ประกาศ (2020-09-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-03)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-10)
ซื้อจัดจ้างทำป้ายติดบอร์ดและป้ายรายชื่อผู้บริหารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
จัดซื้อกุญแจรีโมทประตูม้วนของสำนักงานฯ วันที่ประกาศ (2020-07-24)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ซื้อจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่และซ่อมระบบแอร์รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ก - 2544 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-14)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา-บ้านดอนสาม (สส.ถ 1-0004) ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา เชื่อมตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ประกาศ (2019-01-07)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด