ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ประกาศ (2020-08-27)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-07)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-03)
วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 12 รายการ วันที่ประกาศ (2020-07-21)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-20)
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-05-18)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดเขาตะเครา หมู่ ๕ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว ๑๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-05-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดเขาตะเครา หมู่ ๕ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาว ๑๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด