ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยแม่ประจันต์ หมู่ 11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (08-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (02-02-2021)
จ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ ยี่ห้อ HP Designjet T520 หมายเลขทะเบียน ยผจ.พบ.0903-0003-57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-01-2021)
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี วันที่ประกาศ (13-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ-ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 8 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด