ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-02-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-12-2020)
ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕.๑๐๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (12-11-2020)
ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕.๑๐๐ กิโลเมตร วันที่ประกาศ (12-11-2020)
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-09-2020)
ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
จ้างซ่อมและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-08-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-08-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว และโรงจอดรถ บริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-08-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟเส้นทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟเสันทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-01-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-01-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-01-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขัน์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-09-2020)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขัน์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-09-2020)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขัน์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2020)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขัน์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2020)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-08-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด