ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (20-09-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (01-09-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-08-2021)
โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิกาและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-08-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-06-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ประกาศ (17-06-2021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่ผ้าม่วงและขาวบริเวณรั้วสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ประกาศ (01-06-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-05-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-05-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-05-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ (22-03-2021)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟเส้นทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-02-2021)
ร่างประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟเสันทางบ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ประกาศ (10-02-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด