ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-05)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-05)
โครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-22)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่คลองหนองทะเลรายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคลองหนองทะเล ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-02)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่คลองหนองทะเลรายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคลองหนองทะเล ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-02)
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทาง การท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-14)
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-09-01)
ราคากลางโครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนสายประติมากรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ ถนนมหาราช ถนนคงคา ถนนเหมทานนท์ ถนนเจ้าคุณ และถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-08-20)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (2020-08-05)
โครงการสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวในเขตเมือง วันที่ประกาศ (2020-08-04)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-22)
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกร้อน (ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งก่อสร้าง) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ วันที่ประกาศ (2020-07-13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่คลองหนองทะเล รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคลองหนองทะเล ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-07-02)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่คลองหนองทะเล รายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคลองหนองทะเล ณ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองทะเล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-06-24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด