โครงการท่าเทียบเรือบ้านแหลมหัวล้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วันที่ประกาศ (2020-09-14)
โครงการท่าเรือคลองเหีย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วันที่ประกาศ (2020-09-14)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านบางท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลนบปริง (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา วันที่ประกาศ (2020-09-11)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านบางท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลนบปริง (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา วันที่ประกาศ (2020-09-11)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล บ้านในเหล และบ้านเล็ตตอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) วันที่ประกาศ (2020-09-11)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล บ้านในเหล และบ้านเล็ตตอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) วันที่ประกาศ (2020-09-03)
จ้างตัดท่อพีวีซี พร้อมดำเนินการปักหมุดท่อพีวีซีตามแปลงที่ดินใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-06)
จ้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-05)
โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา วันที่ประกาศ (2020-08-03)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-06-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด