ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างทำความสะอาดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-02-2021)
จ้างซ่อมแซมโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างท่องเที่ยว ถนนทางหลวง 4044 บ้านท่าไทร ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-01-2021)
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-12-2020)
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (03-12-2020)
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล บ้านในเหล และบ้านเล็ตตอก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-11-2020)
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านบางท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลนบปริง (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (26-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด