จ้างงานทาสีอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-09)
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ประกาศ (2020-09-02)
งานทาสีอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต วันที่ประกาศ (2020-08-26)
จ้างงานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-07-20)
งานปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานโยะาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต วันที่ประกาศ (2020-06-29)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล รายการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) บริเวณตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๒ บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล รายการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) บริเวณตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๒ บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล รายการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) บริเวณตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๒ บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-04-13)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) ภายในเขตเทศบาล รายการปรับปรุงประตูปิดกั้นน้ำ (FLAP GATE) บริเวณตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๔๒ บาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2020-03-31)
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและปรับปรุงอาคารโรงผลิตน้ำดื่ม RO โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-03-27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองริมคลองท่าแครง รายการก่อสร้างสวนสาธารณะ และปรับปรุงทางเดินริมคลองท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-01-07)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด