ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (17-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-11-2020)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ วันที่ประกาศ (14-10-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (05-10-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (24-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-09-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (23-09-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองริมคลองท่าแครง รายการก่อสร้างสวนสาธารณะ และปรับปรุงทางเดินริมคลองท่าแครง ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (07-01-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด