จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายโคกเมน ตอน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-09-18)
โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา วันที่ประกาศ (2020-09-14)
โครงการก่อสร้างสะพานคลองขวาง ถนนนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา วันที่ประกาศ (2020-09-14)
โครงการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานข้ามคลองสำโรง (สะพานชุมชนเคหะ) เชื่อมชุมชนบ่อหว้าและชุมชนการเคหะ วันที่ประกาศ (2020-09-14)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายสระหัวเคียน - เกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-08-31)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายแม่ที - ลานช้าง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.830 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-08-31)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายควนลานกวาง - น้ำขาว หมู่ที่ 5 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-08-31)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายเลียบคลองชลประทานบ้านวังโต้ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว 8.00 เมตร ระยะทาง 1.690 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-08-31)
โครงการปรับปรุงสะพานในชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร วันที่ประกาศ (2020-08-31)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 8 เทพา - หมู่ที่ 13 นาทวี หมู่ที่ 13 บ้านคลองทุเรียน ตำบลนาทวีนอก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (2020-08-31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด