ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายรวมใจ หมู่ที่ 5 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.160 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายถนนทุ่งใน 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายพานดิน - ลานช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.850 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (16-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายปากทุ่ง - ร่องโรง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (15-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายสามตาดีกา หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (14-09-2021)
โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายปากทุ่ง - ร่องโรง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร วันที่ประกาศ (14-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายสะพานจีน - ศาลาสวนรวม หมู่ที่ 3 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.260 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (13-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในุชุมชนสายริมรั้วปศุสัตว์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนสายต้นปลิง - กองซีเปา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (10-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทพา หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (06-09-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด