ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง ต่อเนื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง ต่อเนื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-02-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานในชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความกว้าง 11.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (15-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอู่ตะเภา บ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง ต่อเนื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (04-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (01-02-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-01-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองขวาง ถนนนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (20-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเทพา บริเวณวัดพระสามองค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชนข้ามคลองวังแรด บ้านวังแรด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (18-01-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด