ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (31-08-2021)
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-06-2021)
จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (08-01-2021)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันที่ประกาศ (07-10-2020)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (02-03-2020)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน วันที่ประกาศ (17-01-2020)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (24-09-2019)
โครงการปรับปรุงคันคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล วันที่ประกาศ (16-09-2019)
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือตำมะลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (23-08-2019)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายทะเล บ้านทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (31-05-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ประกาศ (24-11-2020)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (02-03-2020)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ประกาศ (17-01-2020)
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ประกาศ (16-09-2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตายาย ช่วงที่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล วันที่ประกาศ (20-03-2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงูจากบริเวณกุโบร์ - สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 วันที่ประกาศ (14-03-2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายหาดบางศิลา ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล วันที่ประกาศ (14-03-2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู บ้านคลองขุด หมู่ที่ 9 (จุดที่ 2 หลังปั๊ม ปตท.) ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล วันที่ประกาศ (12-03-2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล วันที่ประกาศ (12-03-2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละงู หมู่ที่15 บ้านในใส - หมู่ที่17 บ้านวังช่อนชัยตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 วันที่ประกาศ (04-03-2019)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด