ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมโต๊ะชัย หมู่ที่ 1 ทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (16-09-2021)
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ระดับ 7-8 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (08-09-2021)
เหมาบริการถางป่าและขุดตอขนาดหนัก วันที่ประกาศ (24-08-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (18-05-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-04-2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (30-04-2021)
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือบ้านพร้าว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (24-03-2021)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และดินถม ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ประกาศ (11-11-2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (16-10-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-09-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด