จ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-09-17)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-28)
จ้างเหมาบริการปริ้นเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-26)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-08-25)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมคลองโลกาเยาะ (ฝั่งซ้าย) ตอนที่ 1 บ้านโคกม่วง หมู่ที่5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 684 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-08-24)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมคลองโลกาเยาะ (ฝั่งซ้าย) ตอนที่ 3 บ้านงาแม่ หมู่ที่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาว 603 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (2020-08-24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด