ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตุยง บ้านแฉงแหวง หมู่ที่ 5 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ความยาว 129 เมตร วันที่ประกาศ (07-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแซะโมะ (ตอนที่ 1) บ้านแซะโมะ หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 351 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (03-09-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมคลองมานิง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านคลองมานิง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 420 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (31-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมคลองตันหยง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านจาบังโต๊ะกู หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 261 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (24-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขืื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองราเกาะ - ตันหยง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านราเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 279 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านแซะโมะ (ตอนที่ 2) บ้านแซะโมะ หมู่ที่ 4 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ความยาว 450 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่มริมแม่น้ำสายบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนกาแจ บ้านมะนังดาลำ หมู่ที่ 1 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 600 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขืื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองราเกาะ - ตันหยง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านราเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 279 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขืื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองราเกาะ - ตันหยง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านราเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 279 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านตันหยง (ตอนที่ 1) บ้านตันหยง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ความยาวรวม 384 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (20-08-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด