ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (18-02-2021)
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการนันทนาการ บริเวณบึงบาโด ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วันที่ประกาศ (18-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายนอแง็ง หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (11-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบ้านยางแดง - จุฬาภรณ์ 10 (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 8 - 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (11-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายอัยเยอร์ควีนล่าง - กม.32 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (11-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน และก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบ้านยือนัง - บ้านเตราะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (11-01-2021)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานในชุมชน สายบ้านบาลูกาลูว๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (11-01-2021)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-12-2020)
ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-12-2020)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายบาโงยกูเละ หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (26-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด