ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการปรับปรุงสะพานแตปูซู เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนอัยเยอร์เวง และพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ประกาศ (20-09-2021)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-09-2021)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง กิจกรรมก่อสร้างระบบป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง วันที่ประกาศ (03-09-2021)
จ้างเหมาติดตั้งมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (02-09-2021)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ประกาศ (30-08-2021)
จ้างเหมาติดตั้งมู่ลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (25-08-2021)
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (14-07-2021)
จ้างโครงการก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงหลักหมุดผังเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-07-2021)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-07-2021)
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-07-2021)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด