รายงานการเดินทางไปต่างประเทศPDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 11:18 น.
 

             ส่วนที่ 1                          ส่วนที่ 2

             ส่วนที่ 1                           ส่วนที่ 2

  • รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่กำแพงเมือง - คูเมือง เมืองโบราณในเขตมณฑลหูหนาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2559

             ส่วนที่ 1                            ส่วนที่ 2                           ส่วนที่ 3

                  คณะที่ 1 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะรวม 9 คน เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556

                    คณะที่ 2 นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะรวม 9 คน เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017 เวลา 14:43 น.