icon-thai icon_eng

๑๕๓ ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

dpt152

๑๓ ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

13DPT

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Vision
Vision
law3_590222

law590222

family

jobdpt590512_2

jobdpt590512

News

e-lerining virus

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศราคากลาง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

flood_2

map
urbangis_new
GPSWebBanner

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

taling

ทำเนียบวิทยากร

mis

ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการ

ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก
audit2
audit1
ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
ฐานข้อมูลโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร

ระบบฐานข้อมูลทำเนียบคนเก่ง

ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ
soilgis
ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดกรมฯ
สถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม

ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

dike
570920_1222

tkpark

590425_pikan
water

แถลงผลงาน รอบ ๖ เดือน

แถลงผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน

site_logo-original

ชวนดูวิดีโอ

         คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข 

๐๐ เปิด ชุดรายการวีดีโออื่นเพิ่มเติม ๐๐

อยากบอกให้รู้

ชวนอ่าน

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช
 • การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน
 • สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
 • การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักผังเมือง
 • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
 • แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
 • สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
 • รู้จักธนบัตร
 • การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 • www.1111.go.th - สำนักนายกรัฐมนตรี
 • มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 • smile line
 • a
 • จดหมายเพื่อประชาชน
 • เสียงปฏิรูป
You are here Home