ลงนามถวายพระพร

๑๒ ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง

dptbanner12year

๑๕๑ ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม

header-5

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Vision
Vision
e-book เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
banner_mom
570509earth

jobdpt02

News

 • วันหยุดกรณีพิเศษ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ และมีมติ กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และใ...
it_bcp แผนความต่อเนื่อง BCP
e-lerining virus

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศราคากลาง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

flood_2

map
urbangis_new
GPSWebBanner

ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

taling

ทำเนียบวิทยากร

mis

ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการ

ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก
audit2
audit1
ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
ฐานข้อมูลโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร

ระบบฐานข้อมูลทำเนียบคนเก่ง

ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ
soilgis
ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดกรมฯ
สถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม

ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

dike
570920_1222

town_2558

ชวนดูวิดีโอ

         ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย 

๐๐ เปิด ชุดรายการวีดีโออื่นเพิ่มเติม ๐๐

อยากบอกให้รู้

ชวนอ่าน

ขอเชิญชวนใช้สนามฟุตบอล

dpt_futsal

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช
 • การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 • กลต. ปลูกความรู้คู่การลงทุน
 • สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา
 • การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักผังเมือง
 • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
 • แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
 • สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
 • รู้จักธนบัตร
 • การรับฟังความคิดเห็นประชาชน
 • www.1111.go.th - สำนักนายกรัฐมนตรี
 • มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 • 13 ฟอนท์แห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 • smile line
You are here Home