Download-tp-law PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2013 เวลา 05:41 น.

 

กฎกกระทรวงผังเมืองรวม กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี
  กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองท่าเรือพระแท่น
   
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
  ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา
  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
   
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง           กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องทีจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด ในพื้นที่บางส่วนในพื้ทนที่ตำบลท่าเรือ ตำบลตะคร้ำเอน และตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา และตำบลวังศาลา และตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
  กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ ตำบลบ้านใต้ ตำบลหนองหญ้า และตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลท่าล้อ และตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
   

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2013 เวลา 06:07 น.