งานวิชาการโยธาธิการ

แบบแปลนก่อสร้างเพื่อประชาชน

โฆษณาจังหวัดกระบี่

       ทดสอบเจาะสำรวจดิน SOIL BORING TEST
ดัชนีบทความ
ทดสอบเจาะสำรวจดิน SOIL BORING TEST
SOIL BORING TEST 1
ทุกหน้า

  

 

เจาะดิน SOIL BORING TEST

การทดสอบดินโดยการเจาะสำรวจมี 2 แบบ คือแบบ

1.วิธีการเจาะดินแบบฉีดล้าง (Wash Boring)

2.วิธีการเจาะสำรวจดินแบบเจาะปั่น (Rotary Drilling)

 

 

  

 

 1 วิธีการเจาะดินแบบฉีดล้าง (Wash Boring)
      เป็นการเจาะดิน โดยการฉีดอัดน้ำผ่านก้านเจาะลงไปที่ก้นหลุมเจาะด้วยปั๊มน้ำแรงสูงและเป่า  ออกมาที่หัวเจาะ ในขณะที่หัวเจาะ(Chopping Bit) กระแทกบดดินให้แตกย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆ ทำให้น้ำ สามารถพัดพาเอาดินชิ้นเล็กๆ ขึ้นมาตามผนังหลุมเจาะ ดินชิ้นเล็ก ๆ เหล่านั้นจะไหลไปลงบ่อตกตะกอนข้างหลุมเจาะ เพื่อเป็นการกรองดินเม็ดหยาบ( Coarse Grain Soil ) และน้ำจะถูกสูบกลับมาใช้ใหม่ ในการเจาะสำรวจชั้นดินวิธีนี้จำเป็นจะต้องมีการป้องกันผนังหลุมเจาะพังด้วยการ ตอก Casing ลงไปในชั้นดินเหนียวอ่อน และในกรณีที่เจาะผ่านชั้นทราย ก็จำเป็นจะต้องอาศัย Bentonite ช่วยป้องกันการพังทลายของหลุม
  ข้อดีของการเจาะดินด้วยวิธีนี้ คือ เป็นวิธีการเจาะที่ทำได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้ไม่สลับซับซ้อน
    สะดวกต่อการขนย้าย สามารถถอดชิ้นส่วนและประกอบกลับได้ใหม่ในเวลาไม่นานนัก และขณะเจาะ สำรวจ จะสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของชั้นดินได้จากความแตกต่างของเศษหิน ทราย และสีของน้ำที่ล้นปากหลุมขึ้นมา พร้อมกับสังเกตความรู้สึกถึงการจับยึดของชั้นดินก้นหลุมด้วยสัมผัสจากการกระทุ้งดินก้นหลุมแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน ส่วนการสังเกตเศษหิน ทรายและสีของน้ำที่ล้นขึ้นมา นั้น ช่วยในการประเมินการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินได้อย่างคร่าวๆเท่านั้น โดยเฉพาะกรณีที่ใช้น้ำโคลนผสม Bentonite จะทำให้การจำแนกชั้นดินโดยดูจากสีของน้ำทำได้ยากขึ้น
  ข้อจำกัดของการเจาะดินด้วยวิธีนี้ คือ ไม่สามารถเจาะผ่านชั้นกรวดใหญ่ ลูกรังแข็ง หินผุหรือชั้นดินดาน

  


 

 รับบริการงานทดสอบวัสดุ ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย 

ทดสอบแรงอัดของคอนกรีต ทดสอบหาค่าการสึกหรอ
ของวัสดุ
การทดสอบ
Compaction Test
 การทดสอบหาค่า 
C.B.R. Test
การทดสอบหาขนาดเม็ดดิน การทดสอบหาค่า Atterberg' S Limits Test  การเจาะสำรวจชั้นดิน
แบบสามขา
การทดสอบหากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 
การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด
ของคอนกรีต 
การทดสอบหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม   การทดสอบแรงดึงของเหล็ก การเจาะสำรวจชั้นดินแบบ Wash Boring Method
การทดสอบ Kunzelstab Test  การทดสอบ Covering and Rebar Test การทดสอบหาค่าสนิมในเหล็ก การทดสอบแบบไม้ทำลาย โดยใช้คลื่นอัลตราโชนิก
การทดสอบหาค่าความ
สมบูรณ์ของเสาเข็ม
การทดสอบหาการซึมผ่านได้ของดินและทราย การทดสอบและออกแบบส่วนผสม Asphaltic Test การทดสอบหาค่าการยุบอัดตัวของดิน
การทดสอบหาค่า Unconfined Compressive Strength Test หาค่าความถ่วงจำเพาะ
ของหินและดิน
การทดสอบหาค่า
Organic Test
การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของดิน

 

ลิขสิทธิ์ © โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ-ปากคลองจิหลาด ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศํพย์ 0-7561-1943  โทรสาร 0-7562-2105  สปมท.71191  E-Mail : krabi@dpt.go.th