เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น
 


  

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม
ประวัติกรมโยธาธิการและผังเมือง

             

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่อง
กันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับปิดประกาศ 90 วัน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Sombat   
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 15:09 น.

     ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับปิดประกาศ 90 วัน)

        1 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

        2 ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง

        3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง

        4 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัด

        5 ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด

      แบบคำร้อง

           1 คำร้องบุคคลธรรมดา

           2 คำร้องหน่วยงานราชการ

           3 คำร้องนิติบุคคล 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 15:27 น.
 

"รอยยิ้มของประเทศไทย จะอยู่บนใบหน้าของคนไทยทุกคน" 


นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

September 2014
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

บริการแบบต่าง ๆ

 

Google Search

ลิขสิทธิ์© 2011 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034-340050 โทรสาร 034-340050