เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น


 


  

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม
ประวัติกรมโยธาธิการและผังเมือง

             

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่อง
กันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ประกาศของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:20 น.

 - ขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

 - การวางผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 - ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน เมษายน 2558 1 ,2 ,3

 - แบบฟอร์มรายงานผักตชบา 1 ,

                -----------------------------------------------------------------------------------

- ร่าง - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบคลอง ท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 4) ม.๘ และ ม.๑๐ ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม  ,

- ร่าง - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบคลอง ท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ ๒) ม.๘ และ ม.๑๐ ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม  ๑ , 

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และถนน คสล.บริเวณคลองเจ๊กกล้วย ม.๘ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

- ร่าง - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ และถนน คสล.บริเวณคลองเจ๊กกล๊วย ม.๔ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน 

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๔) 

- ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั่งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พราะราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม (ครั้งที่ ๓)

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องไทย-ห้องเครื่องฝรั้งในสมัยราชการที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๓)

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:54 น.
 

"รอยยิ้มของประเทศไทย จะอยู่บนใบหน้าของคนไทยทุกคน" 


นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

December 2016
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

บริการแบบต่าง ๆ

 

dpt_tool

Google Search

ลิขสิทธิ์© 2011 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034-340050 โทรสาร 034-340050