เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น


 


  

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกาศของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:20 น.

 - ขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

 - การวางผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

                -----------------------------------------------------------------------------------

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๕๘ รายการ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียนฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จำนวน 1 แห่ง

 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดลองแรงดึงเหล็ก และติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส อาคารทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.คลองท่าผา-บางแก้ว (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 1 ตำบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม ความยาว 385 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล.หน้าวัดบางปลา (ระยะ 2 ) ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ความยาว 157 เมตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.คลองท่าผา - บางแก้ว (ระยะที่ 2 ) ฯ.

 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะพร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.หน้าวัดบางปลา (ระยะที่ 2 ) ฯ.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2015 เวลา 16:06 น.
 
ประวัติกรมโยธาธิการและผังเมือง

             

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่อง
กันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

"รอยยิ้มของประเทศไทย จะอยู่บนใบหน้าของคนไทยทุกคน" 


นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

April 2015
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

บริการแบบต่าง ๆ

 

Google Search

ลิขสิทธิ์© 2011 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034-340050 โทรสาร 034-340050