เชื่อมโยงหน่วยงานอื่น


 


  

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกาศของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:20 น.

 - ขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม

 - การวางผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 - ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน เมษายน 2558 1 ,2 ,3

                -----------------------------------------------------------------------------------

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับภูมิทัศน์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารแสดงศิลปไทยโบราณช่างสิบหมู่ ฯ

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแพขายสินค้าตลาดน้ำวัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ ตลาดน้ำวัดบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานไม้ศาลาทรงไทยกิจกรรมล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง  

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ไทยทรงดำสระพัฒนา ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 แห่ง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง

 - ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาท่องเที่ยวเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 13:30 น.
 
ประวัติกรมโยธาธิการและผังเมือง

             

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่อง
กันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกันและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการผัง
เมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
          กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับ
ต่างๆ การโยธาธิการ การออกแบบก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแล
นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพ
และมาตรฐานการก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

"รอยยิ้มของประเทศไทย จะอยู่บนใบหน้าของคนไทยทุกคน" 


นางทิพวรรณ แสงทองฉาย
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม

December 2015
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

บริการแบบต่าง ๆ

 

dpt_tool

Google Search

ลิขสิทธิ์© 2011 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034-340050 โทรสาร 034-340050