Main menu

Joomla Slide Menu by DART Creations

Banner Link

dpt_tool

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Joomla Slide Menu by DART Creations


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 16 May 2013 02:27

                        การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ ๑

"โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

  พื้นที่ชายฝั่งตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว ๗๐๐ เมตร"

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ศาลาการเปรียญ วัดปากระวะ

                   ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 

Last Updated on Friday, 17 May 2013 02:57
 

 

 

ลิขสิทธิ์ ©2012::สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช::

เลขที่ 89/5 หมู่ 9 ถ.มะขามชุม-บ้านนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075-341029 แฟ็ก 075-340473

พระราชบัญญัติ


  
  

 license by www.dpt.go.th

ข้อมูลผังเมือง

   
  
  
  
  
  
  
  
 license by www.dpt.go.th