กลุ่มงานวิชาการโยธา


 
 
  
  
  
  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     
Ulti Clocks content

dpt_toolPlease wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างกฎ กระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 08:25 น.

            ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม

                                วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 04:29 น.
 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 07:10 น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีให้นำไปศึกษา 

 

ประกาศ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แจ้งกำหนดปิดประกาศและประชุมประชาชนผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรีเรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ. ……….

จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญรวมประชุม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนใน ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี >> หน้า 1  2  3  4   

ร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี >> หน้า 1  2  4    

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พศ.๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๐

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๐ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๕ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๖         

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ตามที่ได้จำแนกประเภท และแสดงโครงการคมนาคม และขนส่งท้ายกฎกระทรววง ฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ.๒๕๔๓

แแสดงเขตพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี แผนที่ คลิกที่นี่

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  คลิกที่นี่ 

ข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี คลิกที่นี  

 

                                                

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 03:14 น.
 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 03:57 น.

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อด้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ บริเวณหน้าเขาวัง - ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วนที่ 9 ธันวาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:24 น.
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อบัญญัติของ อบต.ธงชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 04:28 น.

 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ อบต.ธงชัย จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:26 น.
 
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ ที่ 23 กันยายน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 00:00 น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ 23 กันยน 2557 ณ ห้องประชุมเสนาดิสัย เหล่ากาชาดเพชรบุรี

 

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดยคุณวุฒิพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  นักผังเมืองชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุทเสนาดิสัย เหลเ่ากาชาดเพชรบุรี วันที่ 23 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 03:54 น.
 

 

 

                             

  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดชลธราราม (วัดท่าซิก) ต.ท่าคอย  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง  บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง  งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไร่ตีนน้ำ หมู่2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านบางลำภู หมู่3 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื้่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชลธราราม (วัดท่าซิก) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,025 เมตร หมู่3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ครั้งที่ 2 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านบางลำภู หมุ่3 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฯ หมู่3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรุบุรี พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดชลธราราม (วัดท่าซิก) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บ้านท่าเสน หมู่4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยยาง บ้านหนองขานาง หมู่5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไร่ตีนน้ำ ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านไร่ตีนน้ำ หมู่2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัด  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ดำเนินการเอง) โดยวิธีสอบราคา 

ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ (ระยะที่ ๒) จังหวัดเพชรบูรณ์  หน้า... 1 < 2 < 3  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี   

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 

 

                                                                                                          

 

ข้อมูลต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง


 license by www.dpt.go.th

ระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง


 
    นายมานะ วัฒนากร
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

  
  

 license by www.dpt.go.th


  
  

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้12
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว115
mod_vvisit_counterเดือนนี้1
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว378
mod_vvisit_counterทั้งหมด33955

สมาชิกเท่านั้น