กลุ่มงานวิชาการโยธา


 
 
  
  
  
  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     
Ulti Clocks content

dpt_tool

ศูนย์บริการข้ามูลข่าวสารของราชการPlease wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างกฎ กระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2016 เวลา 08:25 น.

            ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม

                                วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 04:29 น.
 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 07:10 น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีให้นำไปศึกษา 

 

แจ้งกำหนดปิดประกาศและประชุมประชาชน ผังเมืองรวมชุมชนนายาง - หนองจอก จังหวัดเพชรบุรี 

ระกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง  การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี  พ.. ……….

จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญรวมประชุม  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนใน ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี >> หน้า 1  2  3  4   

ร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี >> หน้า 1  2  4    

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี พศ.๒๕๕๘

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๐

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๐ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๕ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๖         

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ตามที่ได้จำแนกประเภท และแสดงโครงการคมนาคม และขนส่งท้ายกฎกระทรววง ฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ.๒๕๔๓

แแสดงเขตพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี แผนที่ คลิกที่นี่

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  คลิกที่นี่ 

ข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี คลิกที่นี  

 

                                                

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2016 เวลา 04:37 น.
 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 03:57 น.

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อด้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ บริเวณหน้าเขาวัง - ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วนที่ 9 ธันวาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:24 น.
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อบัญญัติของ อบต.ธงชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 04:28 น.

 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ อบต.ธงชัย จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:26 น.
 
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี วันอังคารที่ ที่ 23 กันยายน 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 00:00 น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ 23 กันยน 2557 ณ ห้องประชุมเสนาดิสัย เหล่ากาชาดเพชรบุรี

 

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี โดยคุณวุฒิพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  นักผังเมืองชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุทเสนาดิสัย เหลเ่ากาชาดเพชรบุรี วันที่ 23 กันยายน 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 03:54 น.
 

 

                                     

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี   

ประกาศผลผู้ชนะ  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศผู้ชนะ  งานซ่อมแซมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่5 บ้านหนองขานาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย  เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวฯ ปรับปรุงถนนลาดยางสาย เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

ประกาศ เรื่อง ประกาดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่5 บ้านหนองขานาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศผลผู้ชนะ  เขื่อนบ้านท่าเสน หมู่2 

ประกาศผลผู้ชนะ  เขื่อนบ้านท่าไม้รวก หมู่13  

ประกาศผลผู้ชนะ เขื่อนบ้านท่ามะเฟือง หมู่1 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 300 เมตร 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมทรายชายหาดเจ้าสำราญ หมู่2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเขื่อน (30.22.22.07)  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่2 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเฟือง หมู่2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่2 ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ร่างประกาศ   ประกวดราคาเขื่อนบ้านท่าไม้เฟือง 

ประกาศผลผู้ชนะปรับปรุงสำนักงานฯ ปี2559 

ประกาศผลผู้ชนะเขื่อนบ้านวังแดง 

ร่างประกาศ  ประกวดราคาเขื่อนท่าไม้รวก  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ประจันต์ หมู่9 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่1 บ้านวังแดง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ประจันต์ หมู่9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ระกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ ๑ บ้านวังแดง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณวัดบางลำภู  ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี                                     

การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่าเสน หมู่4 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2เมษายน2558 ณ โรงเรียนบ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสาระเห็ด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร่างขอบเขตของาน (Terms Of Reference:TOR) โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่ 6 อ.ท่าเสน จ.เพชรบุรี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์ 

 ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่ 6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ ๓) 

 ร่าง ขอบเขตของาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านม่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2) 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

                                                                                                          

 

 

ข้อมูลต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง


 license by www.dpt.go.th

ระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง


 
    นายมานะ วัฒนากร
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

  
  

 license by www.dpt.go.th


  
  

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้15
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว147
mod_vvisit_counterเดือนนี้522
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว456
mod_vvisit_counterทั้งหมด29182

สมาชิกเท่านั้น