กลุ่มงานวิชาการโยธา


 
 
  
  
  
  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     
Ulti Clocks content


Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4

อบจ.นครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี 27 กุมภาพันธ์ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 06:58 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการวางผังเมืองชุมชน ของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้วิทยากร 3 ท่าน คือ คุณวิสนีย์  หาญวิชัย  นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ คุณวุฒิพงษ์  เพิ่มพูลทวีทรัพย์  นักผังเมืองชำนาญการ และคุณบุญเลิศ  จันทพงษ์  นายช่างโยธาอาวุโส เป็นตัวแทนในการต้อนรับและให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานในด้านภาพรวมของการวางผังเมืองชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี

 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2013 เวลา 19:00 น.

  

 นายผดุงเดชลือปิยะพาณิชย์ (โยธาฯจังหวัดเพชรบุรี) และข้าราชการจากสำนักงานโยธาธิการ

 และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี   ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 

   86 รูป เมื่อเวลา 06.30 . บริเวณลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ถวายเป็น

   พระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนจะร่วมลง

   นามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินหน้า

   พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติด้วยการ

   วางพานพุ่มสักการะ พร้อมอันเชิญพระแสงราชศัสตราประจำเมืองเพชรบุรีขึ้นประดิษฐานหน้าพระบรมสาทิส

   ลักษณ์ 32 จังหวัด ซึ่งการอัญเชิญพระแสงราชศัสตรานั้นจะอัญเชิญในงานพระราชพิธีที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระ

   เกียรติ และแสดงความจงรักภักดีอันจะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

   ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่5 ธันวาคมพุทธศักราช 2556 .....

               

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 06:56 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด 11/09/56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 04:42 น.

  

การประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด ตามระเบียบวาระของโครงการพัฒนาผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด

วันที่ 11 ก.ย. 56 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเสนาดิสัย เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายมณเฑียร ทองนิตย์

ผู้ว่าฯ (ประธานในที่ประชุม) ,นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ (โยธาฯจังหวัด) และกลุ่มงานวิชาการผังเมือง

สยผจ.เพชรบุรี,ผู้แทนจากสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาฯ และผู้แทนจากองค์กรส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตผัง

และผู้แทนจากส่วนของจังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 05:09 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน อ.ชะอำ (2 กย.56) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 07:10 น.

  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 08:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันแม่56 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 04:43 น.

  

            นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ (โยธาฯจังหวัดเพชรบุรี) และข้าราชการ

จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

          เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

                และวันแม่แห่งชาติในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 06:50 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4

 

                                               

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลถนนร่วมจิตต์ บริเวณชายหาดด้านทิศใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง) 

 

การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลถนนร่วมจิตต์ บริเวณชายหาดทิศใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ 2,3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 460 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ถนนร่วมจิตต์ บริเวณชายหาดด้านทิศใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ที่ 2,3 ต.แหลงผังเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 460 เมตร 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ 2,3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ ๑ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ ๕ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่2) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ  หมู่. ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องแก้ไขประกาศการจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ หมู่1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดไชยศิริ หมู่๑ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

รายละเอียดประกาศ TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ หมู่1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบ้านปากคลอง หมู่๔ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุและเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง หมู่ ๒,๓ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณหมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานๆของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศการจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย ๓๑๗๓-๓๑๗๖ และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย 3173-3176 และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพขรบุรี

 

                                     

 

 

ข้อมูลต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง


 license by www.dpt.go.th

ระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี


 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

  
  

 license by www.dpt.go.th


  
  

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้55
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว148
mod_vvisit_counterเดือนนี้327
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว529
mod_vvisit_counterทั้งหมด15577

สมาชิกเท่านั้น