กลุ่มงานวิชาการโยธา


 
 
  
  
  
  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     
Ulti Clocks content

dpt_tool

ศูนย์บริการข้ามูลข่าวสารของราชการPlease wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2014 เวลา 07:13 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 01:13 น.
 
ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 07:10 น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีให้นำไปศึกษา 

                              

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๐ 

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๐

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๕  

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๖          

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘

แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ตามที่ได้จำแนกประเภท และแสดงโครงการคมนาคม และขนส่งท้ายกฎกระทรววง ฉบับที่ ๔๖๖ (พ.ศ.๒๕๔๓)

แแสดงเขตพื้นที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ผนที่ คลิกที่นี่ 

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี  คลิกที่นี่ 

ข้อกำหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี คลิกที่นี  

 

                                                

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:35 น.
 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 03:57 น.

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อด้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ บริเวณหน้าเขาวัง - ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วนที่ 9 ธันวาคม 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:24 น.
 
ถวายพระพร 5 ธันวา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 02:24 น.

 ร่วมถวายพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบรอบ 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

     

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:25 น.
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อบัญญัติของ อบต.ธงชัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 04:28 น.

 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่ อบต.ธงชัย จังหวัดเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 เวลา 06:26 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

 

                                     

ประกาศผลผู้ชนะ  เขื่อนบ้านท่าเสน หมู่2 

ประกาศผลผู้ชนะ  เขื่อนบ้านท่าไม้รวก หมู่13  

ประกาศผลผู้ชนะ เขื่อนบ้านท่ามะเฟือง หมู่1 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ความยาว 300 เมตร 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมทรายชายหาดเจ้าสำราญ หมู่2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเขื่อน (30.22.22.07) 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่2 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเฟือง หมู่2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่2 ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่13 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ร่างประกาศ   ประกวดราคาเขื่อนบ้านท่าไม้เฟือง 

ประกาศผลผู้ชนะปรับปรุงสำนักงานฯ ปี2559 

ประกาศผลผู้ชนะเขื่อนบ้านวังแดง 

ร่างประกาศ  ประกวดราคาเขื่อนท่าไม้รวก  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ประจันต์ หมู่9 บ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่1 บ้านวังแดง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยแม่ประจันต์ หมู่9 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ระกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ ๑ บ้านวังแดง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณวัดบางลำภู  ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี                                     

การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่าเสน หมู่4 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR)โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2เมษายน2558 ณ โรงเรียนบ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

โครงการก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านสาระเห็ด ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร่างขอบเขตของาน (Terms Of Reference:TOR) โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่ 6 อ.ท่าเสน จ.เพชรบุรี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านสาระเห็ด หมู่ 3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบ้านท่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลกทรอนิกส์ 

 ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณวัดบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่ 6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ ๓) 

 ร่าง ขอบเขตของาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านม่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2) 

 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

                                                                                                          

 

 

ข้อมูลต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง


 license by www.dpt.go.th

ระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมือง


 
    นายมานะ วัฒนากร
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

  
  

 license by www.dpt.go.th


  
  

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้17
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้95
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว133
mod_vvisit_counterเดือนนี้95
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว672
mod_vvisit_counterทั้งหมด25983

สมาชิกเท่านั้น