กลุ่มงานวิชาการโยธา


 
 
  
  
  
  
  

  
     
     
     
     
     
     
     
     
Ulti Clocks content


Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4

โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:37 น.

 

 

   สำ นักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานให้กับ อ.บ.ต. บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่องขอบ

           เขตงานและการปฏิบัติงานด้านผังเมืองของ จ.เพชรบุรี บรรยายโดยคุณวิสนีย์ หาญวิชัย

                             (หัวหน้ากลุ่มงานผังเมือง), คุณวุฒิพงษ์ เพิ่มพูลทวิทรัพย์

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 07:39 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเจ้าของที่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.ชะอำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2013 เวลา 17:49 น.

 

 

                    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมเจ้าของที่ดิน 

   โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอชะอำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม

                  ไข่มุข โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ เวลา 13.00 น. เจ้าของที่ดินเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ราย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 07:59 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองรวม ระดับจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 19:25 น.

                                            

             สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง

          ระดับจังหวัดในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556ณ ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2013 เวลา 00:25 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมท่ายางเผยแพร่ความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2013 เวลา 19:34 น.

                                 

         สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับกลุ่มงานผังเมืองรวมที่ 5 

สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ และเทศบาลตำบลท่ายาง จัดทำโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาล

และเจ้าหน้าที่ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

                            จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2013 เวลา 20:07 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การสานของใช้จากใบตาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 01:55 น.

                                

                        สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

                   จัดโครงการฝึกอาชีพเสริม "การสานของใช้จากใบตาล"

                ณ.ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

                       วันที่ 26 มิย. 2555 เ วลา 9.00 น - 12.00 น.

                                 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 02:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 4

 

                                               

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลถนนร่วมจิตต์ บริเวณชายหาดด้านทิศใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุง) 

 

การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลถนนร่วมจิตต์ บริเวณชายหาดทิศใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ 2,3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 460 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ถนนร่วมจิตต์ บริเวณชายหาดด้านทิศใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ที่ 2,3 ต.แหลงผังเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ความยาว 460 เมตร 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ 5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุ หมู่ 2,3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ ๑ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี หมู่ ๕ ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี 

 

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่2) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ  หมู่. ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องแก้ไขประกาศการจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ หมู่1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดไชยศิริ หมู่๑ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

รายละเอียดประกาศ TOR โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ หมู่1 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบ้านปากคลอง หมู่๔ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก (ก่อสร้างเขื่อนหินปากคลองบางทะลุและเขื่อนกันคลื่นชายฝั่ง หมู่ ๒,๓ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณหมู่ 2 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานๆของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศการจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย ๓๑๗๓-๓๑๗๖ และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียในถนนสาย 3173-3176 และถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งซ้าย) เชื่อมต่อกับท่อรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าพุ่ง หมู่ที่1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพขรบุรี

 

                                     

 

 

ข้อมูลต่างๆของกรมโยธาธิการและผังเมือง


 license by www.dpt.go.th

ระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี


 
    กรมโยธาธิการและผังเมือง
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

วีดีโอ

You must have Flash Player installed in order to see this player.

  
  

 license by www.dpt.go.th


  
  

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้13
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้62
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว148
mod_vvisit_counterเดือนนี้334
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว529
mod_vvisit_counterทั้งหมด15584

สมาชิกเท่านั้น