ประกาศ....สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองกำลังดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย...... 

 


  
     
     
     
     
     
     
     
     

เข้าสู่ระบบสมาชิก

PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 18:23 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 18:23 น.
 

 

ข้อมูลโครงการต่างๆของกรมฯระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
    
    นายวิญญู หมั่นการ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 

- โรงทดสอบวัสดุดำเนินการก่อสร้าง
  เสร็จแล้วผู้ที่ต้องการจะมาทดสอบ
  วัสดุสามารถติดต่อขอทดสอบได้ที่
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  จังหวัดระยองได้ในวันและเวลา
  ราชการ......
 
- ประชาชนที่สนใจหรือต้องการ
   สำเนาแบบบ้านเพื่อประชาชน
  หรือแบบก่อสร้างต่างๆ สามารถ
  ติดต่อได้ที่สำนักงานโยธาธิการ
  และผังเมืองจังหวัดระยองได้ใน
  วันและเวลาราชการ....
 
-  ผู้ที่ต้องการตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินสามารถยื่นเอก
   สารหลักฐานตามรายละเอียด
   แบบฟอร์มและเอกสารมาให้ครบ
   ถ้วนโดยสามารถดาวโหลดไฟล์
   แบบใบคำขอตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินไดที่ เว็บไซต์....

Quick link


 
 
  
  
  
  
  

มาตรฐานกรม/ทะเบียน


  
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้158
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว299
mod_vvisit_counterเดือนนี้320
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1743
mod_vvisit_counterรวมจำนวน46020