ประกาศ....**ปิดประกาศ 90 วัน กรณีแก้ไขกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า  จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และหมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

 

 

 

dpt_tool

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


  
     
     
     
     
     
     
     
     

เข้าสู่ระบบสมาชิก

PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 23:15 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 23:15 น.
 

 

ข้อมูลโครงการต่างๆของกรมฯระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
    
    นายวิญญู หมั่นการ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 

- ประชาชนที่ต้องการจะทดสอบ
  วัสดุสามารถติดต่อขอทดสอบได้ที่
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  จังหวัดระยองได้ในวันและเวลา
  ราชการ  038-694039-40
 
- ประชาชนที่สนใจหรือต้องการ
   สำเนาแบบบ้านเพื่อประชาชน
  หรือแบบก่อสร้างต่างๆ สามารถ
  ติดต่อได้ที่สำนักงานโยธาธิการ
  และผังเมืองจังหวัดระยองหรือ
  ที่เทศบาลและองค์การบริหาร-
  ส่วนตำบลในแต่ละท้องถิ่น
  ได้ในวันและเวลาราชการ....
 
-  ผู้ที่ต้องการตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินสามารถยื่นเอก
   สารหลักฐานตามรายละเอียด
   แบบฟอร์มและเอกสารมาให้ครบ
   ถ้วนโดยสามารถดาวโหลดไฟล์
   แบบใบคำขอตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินไดที่ เว็บไซต์ ใน
   หัวข้อ งานผังเมือง/การตรวจสอบ
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน/
 
-  ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวม
   จังหวัดระยอง 
   ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
   จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
   หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต
   วันที่ 12 สิงหาคม 2558
 
-  ปิดประกาศ 90 วัน กรณีแก้ไข
   กฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
   รวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า  
   จังหวัดระยอง  พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558
   จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

Quick link


 
 
  
  
  
  
  

มาตรฐานกรม/ทะเบียน


  
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้170
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว314
mod_vvisit_counterเดือนนี้1049
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1632
mod_vvisit_counterรวมจำนวน53548