กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากการรวมกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองกรมเข้าด้วยกัน และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สัมฤทธิ์ผล ตามวัตถุประสงค์ของการผังเมืองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

 

 

dpt_tool


  
     
     
     
     
     
     
     
     

เข้าสู่ระบบสมาชิก

PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 12:35 น.
 
PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 12:35 น.
 

 

ข้อมูลโครงการต่างๆของกรมฯระบบฐานข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
    
    นายวิญญู หมั่นการ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 

- ประชาชนที่ต้องการจะทดสอบ
  วัสดุสามารถติดต่อขอทดสอบได้ที่
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  จังหวัดระยองได้ในวันและเวลา
  ราชการ  038-694039-40
 
- ประชาชนที่สนใจหรือต้องการ
   สำเนาแบบบ้านเพื่อประชาชน
  หรือแบบก่อสร้างต่างๆ สามารถ
  ติดต่อได้ที่สำนักงานโยธาธิการ
  และผังเมืองจังหวัดระยองหรือ
  ที่เทศบาลและองค์การบริหาร-
  ส่วนตำบลในแต่ละท้องถิ่น
  ได้ในวันและเวลาราชการ....
 
-  ผู้ที่ต้องการตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินสามารถยื่นเอก
   สารหลักฐานตามรายละเอียด
   แบบฟอร์มและเอกสารมาให้ครบ
   ถ้วนโดยสามารถดาวโหลดไฟล์
   แบบใบคำขอตรวจสอบการใช้
   ประโยชน์ที่ดินไดที่ เว็บไซต์ ใน
   หัวข้อ งานผังเมือง/การตรวจสอบ
   การใช้ประโยชน์ที่ดิน/
 
 
 
 

Quick link


 
 
  
  
  
  
  

มาตรฐานกรม/ทะเบียน


  
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้168
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว234
mod_vvisit_counterเดือนนี้402
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1051
mod_vvisit_counterรวมจำนวน56258