ยินดีต้อนรับ !!! สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 และร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่   สามารถนำเอกสารหลักฐานการขอตรวจสอบมายื่นได้ที่สำนักงานฯ ในวันและเวลาราชการ !!!


    
    นางอัญชลี ริ้วธงชัย
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

             ชวนดูวีดีโอ

**ดูวีดีโออื่นเพิ่มเติม...**


  
  

 license by www.dpt.go.th

เข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวาน25
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว302
mod_vvisit_counterเดือนนี้1229
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1541
mod_vvisit_counterทั้งหมด60551


149609147.jpg,001.jpg,003.jpg,original_image.jpg,slide1.jpg

หน่วยทดสอบวัสดุ

 

 

หน่วยทดสอบวัสดุ

 

 

หน่วยทดสอบวัสดุ

  

 

หน่วยทดสอบวัสดุ

 

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  ได้เปิดหน่วยทดสอบวัสดุ เพื่อให้บริการ

ตรวจสอบการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชน  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนำวัสดุก่อสร้างมาทดสอบคุณสมบัติ  ทั้งงานทดสอบ

วัสดุในห้องปฏิบีติการ และการทดสอบภาคสนาม  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  โทร 02-3951823-4

 

                

 

         *****    ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556  

มีจำหน่ายที่กรมโยธาธิการและผังเมือง  

(ในส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมดชั่วคราว)

ท่านสามารถดูกฏกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 

ได้ที่ เมนูกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (บริเวณด้านบนของเว็บไซต์นี้)

       หมายเหตุ: จำหน่ายในราคาเล่มละ 200 บาท  

 

ท่านสามารถเข้าชมความเคลื่อนไหวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้ที่ 

    

                   

 

                  

 

1.โครงวางแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ

 

                 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงวางแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการวิเคราะห์และจำลองสถานการณ์น้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ   เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัย

 

                               

 

                     - หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                     - นำเสนอผลโครงการวางแผนป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตผังเมืองรวมสมุทรปราการ

 

 

 

2.โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

 

                   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ระหว่างการศึกษาพื้นที่ เพื่อดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  พื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่  เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงการคมนาคมของถนนสายหลัก  ระหว่างถนนบางนา-ตราด และถนนเทพารักษ์

 

 

 

                                 - โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                          - รายละเอียดโครงการฯ (เบื้องต้น)    

                     

 

                                   ************************************************************