ยินดีต้อนรับ !!! สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฏกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2544 และร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่   สามารถนำเอกสารหลักฐานการขอตรวจสอบมายื่นได้ที่สำนักงานฯ ในวันและเวลาราชการ !!!


    
    นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

             ชวนดูวีดีโอ

**ดูวีดีโออื่นเพิ่มเติม...**


  
  

 license by www.dpt.go.th

เข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวาน39
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้78
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว225
mod_vvisit_counterเดือนนี้919
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว750
mod_vvisit_counterทั้งหมด83256


149609147.jpg,001.jpg,003.jpg,original_image.jpg,slide1.jpg

หน่วยทดสอบวัสดุ

 

 

หน่วยทดสอบวัสดุ

 

 

หน่วยทดสอบวัสดุ

  

 

หน่วยทดสอบวัสดุ

 

 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  ได้เปิดหน่วยทดสอบวัสดุ เพื่อให้บริการ

ตรวจสอบการใช้งานของวัสดุก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคเอกชน  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนำวัสดุก่อสร้างมาทดสอบคุณสมบัติ  ทั้งงานทดสอบ

วัสดุในห้องปฏิบีติการ และการทดสอบภาคสนาม  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  โทร 02-3951823-4

 

                

 

         *****    ผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556  

สามารถขอรับได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  (ฉบับพิมพ์โดย อบจ.)

 

ท่านสามารถดูกฏกระทรวงผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 

ได้ที่ เมนูกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (บริเวณด้านบนของเว็บไซต์นี้)

       

 

ท่านสามารถเข้าชมความเคลื่อนไหวของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้ที่ 

    

                   

 

 

 สมุดภาพ infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 

 

                  

 

 

 

 

                  

                   

                   เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการของศูนย์กลาง

บริการภาครัฐสำหรับประชาชน ๓ ช่องทาง ได้แก่

 
๑. การให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website) โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการจาก
    ๑.๑. เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th  
    ๑.๒ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th
    ๑.๓ ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูล
          เชิงสถิติ
 
๒. การให้บริการผ่านโปรแกรมการเข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
    ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.go.th และ
    ใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการบริการจำนวน ๑๐๘ บริการ
 
๓. ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
     ๓.๑ การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน
           Government Kiosk ซึ่งได้มีการติดตั้งแล้ว ๒ แห่ง ณ ศูนย์
           G - Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา
     ๓.๒ จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box หรือ Smart Box โดยมีแนวคิด
            การให้บริการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส่วนราชการ และเป็น
           ช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทาง
           การเกษตร เป็นต้น