ผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จังหวัดลำปาง

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 5 ก.ย. 2554

รายละเอียดเอกสารปิดประกาศดังต่อไปนี้ :


 ยื่นคำร้องทางระบบอินเทอร์เน็ต