วิสัยทัศน์: "เป็นหน่วยงานนำของจังหวัดด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง  และการอาคาร  ให้เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว มีความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์"

  :: หน้าหลัก ::  
 

:: ข้อมูลขององค์กร ::

 
 

>> ประวัติองค์กร

 
 

>> ทำเนียบผู้บริหาร

 
 

>> พันธกิจ

 
 

>> โครงสร้างองค์กร

 
 

>> ที่ตั้งโดยสังเขป

 
 

>> ความรู้เกี่ยวกับจังหวัด

 

 

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

 
 

>> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

:: ภารกิจขององค์กร ::

 
 

>> การบริการด้านช่าง

 
 

>> การตรวจสอบอาคาร

 
 

>>แบบมาตรฐานศาสนสถาน

 
  >> กฎกระทรวงผังเมืองรวม  
  >>คำรับรองการปฏิบัติราชกา  
  >>หลักเกณฑ์การคำนวณราคา  
 

>>ฐานข้อมูลของหน่วยงาน

 

 

:: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ::

 
 

>> พรบ. ข้อมูลข่าวสาร

 
 

>> การจัดซื้อจัดจ้าง

 
สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตรัง
103/29 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน ถนนตรัง- ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
TEL. 075- 501076
FAX 075- 501077
E-mail : trang @ dpt.go.th

  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 


 
ข้อมูลบริการ : GIS /GPS แผนที่/แผนผัง/การสำรวจ/มาตรฐาน
ระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบ
ค้นคำอธิบายข้อมูลกายภาพ

ผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร
ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ