Array

รวมน้ำใจให้กาชาด 30 พฤศจิกายน 2555
                 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริจาคสนับสนุน สิ่งของ   เพื่อสนับสนุนงานปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานี วันรวมน้ำใจกาชาด วันที่ 30  พฤศจิกายน 2555   ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ตรวจราชการกรม 25 ตุลาคม 2555
            นางอรไท  ศักดิ์พันธ์พนม      ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจเยี่ยม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันที่  25 ตุลาคม 2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555
        นายนิวัตร  ชูสมุทร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชนี  พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคม   พระบรมรูปรัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23  ตุลาคม  2555  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ศาลากลางหลังเก่า)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 7
 
    นายพิชัย เสริมสุวรรณ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง