ประชุุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อบต.กองโพน วันที่ 21 มีนาคม 2559


 

 กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ

และแนวคิดเบื้องต้นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง 

จังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ  100 คน  

นายสฤษดิ์  เพ็งจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจงโครงการจัดรูปที่ดิน ทต.โพธิ์ไทร
          ประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินเพื่อขอมติ  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ฯ  ณ ห้องประชุม   เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมมนา 25 มกราคม 2556

        25  มกราคม 2556  จัดสัมมนา  เรื่องการเลือกใช้ท่อเหล็กรูปพรรณในงานก่อสร้างส่วนราชการ  และพิธีมอบท่อเหล็กรูปพรรณสนับสนุนโครงการชาวอุบลราชธานี ร่วมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำปี 2556  ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
        สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  นำพานพุ่มดอกไม้สดหรือแห้ง ไปร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถี วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
จุดเทียนชัย 5 ธันวาคม 2555
        ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  85 พรรษา  5 ธันวาคม  ที่ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 5    
    นายพิชัย เสริมสุวรรณ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง


  
     
     
     
     
     
     
     
     

 ชวนดูวิดีโอ