Array

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2555
        นายนิวัตร  ชูสมุทร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชนี  พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายบังคม   พระบรมรูปรัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23  ตุลาคม  2555  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ศาลากลางหลังเก่า)

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปลูกต้นไม้
              ชาวโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจการปลูกป่า  "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800  ล้านกล้า  80  พรรษา  มหาราชินี"  ในวันพุธที่  12  กันยายน  2555   เวลา  10.00 น. ณ ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองล้ำ  หมู่ที่ 10  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผ้าป่าวัดบ้านยางน้อย

 

 

    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตรี  2,600 ปี "แห่งการตรัสรู้" วัดบ้านยางน้อยตำบลเขื่องใน  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2  กันยายน  2555

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 6
 
    นายพิชัย เสริมสุวรรณ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง