โครงการคลองสวย น้ำใส ถวายเป็นพระราชกุศล ปี 2560

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ถวายเป็นพระราชกุศล ปี 2559

โดยการกำจัดผักตบชวา ณ อ่างเก็บน้ำเศรษฐเสนีย์ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

มรฑลทหารบกที่ 22, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี,

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลเมืองวารินชำราบ,

เทศบาลตำบลแสนสุข และ ชาวบ้านชุมชนชลประธาน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ พลตรีอชิร์ฉัตร โรนยภิรมย์

ผู้บังคับการมนฑลทหารบกที่ 22เป็นประธานีการเปิดงาน

และพันเอกสฤษดิ์ สิงหโยธิน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้มี นายจีระชัย ไกรกังวาน นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ,

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,ผู้แทนนายอำเภอวารินชำราบ,

รองนายกเทศบาลตำบลแสนสุข, คณะครูโรงเรียนวิจิตราพิยา

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 คน ปริมาณผักตบชวา 7,500 ต้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

  

 

 วันที่ 7-9 กันยายน 2559 จังหวัดอุบลราชธานี

โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ให้เจ้าหน้าที่ อปท. ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกูล)

ได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (นายพิชัย เสริมสุวรรณ)

เป็นประธานแทนในการเปิดและปิดการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
12 สิงหาคม 2559

   

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการประชารัฐพัฒนาแม่น้ำมูลฯ

   

  

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการประชารัฐพัฒนาแม่น้ำมูลฯ

 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการประชารัฐพัฒนาแม่น้ำมูล

เพื่อผลักดันและเคลื่อนย้ายผักตบชวาลงสู่แม่น้ำโขง

 ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นผู้รับมอบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2559

   

 

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

    9 มิถุนายน 2559 นายพิชัย  เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมข้าราชการ   และเจ้าหน้าทีี่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ   เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ  70  ปี  ณ วัดมหาวนาราม

พระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 7    
    นายพิชัย เสริมสุวรรณ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง


  
     
     
     
     
     
     
     
     

 ชวนดูวิดีโอ