โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

  

 

 วันที่ 7-9 กันยายน 2559 จังหวัดอุบลราชธานี

โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ให้เจ้าหน้าที่ อปท. ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกูล)

ได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี (นายพิชัย เสริมสุวรรณ)

เป็นประธานแทนในการเปิดและปิดการฝึกอบรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
12 สิงหาคม 2559

   

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง)

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการประชารัฐพัฒนาแม่น้ำมูลฯ

   

  

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการประชารัฐพัฒนาแม่น้ำมูลฯ

 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในโครงการประชารัฐพัฒนาแม่น้ำมูล

เพื่อผลักดันและเคลื่อนย้ายผักตบชวาลงสู่แม่น้ำโขง

 ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) เป็นผู้รับมอบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 2559

   

 

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

    9 มิถุนายน 2559 นายพิชัย  เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมข้าราชการ   และเจ้าหน้าทีี่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ   เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ  70  ปี  ณ วัดมหาวนาราม

พระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการออกหน่วยบริการสังคมเคลื่อนที่

  

 

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ 

3 มิถุนายน 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วม "โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559"

ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 7    
    นายพิชัย เสริมสุวรรณ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง


  
     
     
     
     
     
     
     
     

 ชวนดูวิดีโอ