โครงการออกหน่วยบริการสังคมเคลื่อนที่

  

 

โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ 

3 มิถุนายน 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วม "โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559"

ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559

     

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559

นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายพิชัย เสริมสุวรรณ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ

และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆ  ร่วมกันปลูกต้นไม้

ใน "กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 2559"  วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 อบต.กองโพน วันที่ 21 มีนาคม 2559


 

 กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1  เพื่อรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการ

และแนวคิดเบื้องต้นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง 

จังหวัดอุบลราชธานี ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน  อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประมาณ  100 คน  

นายสฤษดิ์  เพ็งจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองโพนเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจงโครงการจัดรูปที่ดิน ทต.โพธิ์ไทร
          ประชุมชี้แจงเจ้าของที่ดินเพื่อขอมติ  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ฯ  ณ ห้องประชุม   เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การสัมมนา 25 มกราคม 2556

        25  มกราคม 2556  จัดสัมมนา  เรื่องการเลือกใช้ท่อเหล็กรูปพรรณในงานก่อสร้างส่วนราชการ  และพิธีมอบท่อเหล็กรูปพรรณสนับสนุนโครงการชาวอุบลราชธานี ร่วมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำปี 2556  ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 6    
    นายพิชัย เสริมสุวรรณ
    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง


  
     
     
     
     
     
     
     
     

 ชวนดูวิดีโอ