::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: พื้นที่สีเหลือง  (อ่าน 2313 ครั้ง)
จินตนา

พื้นที่สีเหลือง
« เมื่อ: Thursday, January 7, 2010 , 7:50:11 AM »

ขอสอบถามว่า พื้นที่สีเหลืองของจังหวัดนครราชสีมา สามารถสร้างหอพัก หรือ รีสอร์ทชั้นเดียว ได้ไหมค่ะ
นายรักพันธุ์ ยอดโยธี

Re: พื้นที่สีเหลือง
« ตอบ #1 เมื่อ: Thursday, January 7, 2010 , 10:51:56 AM »

ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (พ.ศ.2547) กำหนดให้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย(สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ และที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด
ดังนั้นการก่อสร้างหอพักหรือรีสอร์ท สามารถกระทำได้ เนื่องจากหอพักเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอาศัย สำหรับรีสอร์ทเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น(ไม่ขัดกับข้อห้าม) แต่ทั้งนี้กิจการดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.หอพัก พ.ร.บ.โรงแรม ฯลฯ
  ขึ้นบน
  ตอบ