::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาตหอพัก  (อ่าน 4954 ครั้ง)
จิน

ขออนุญาตหอพัก
« เมื่อ: Saturday, August 14, 2010 , 7:46:00 PM »

ถ้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คสล.สูง 8 ชั้น ไม่เกิน 23 เมตร พื้นที่รวมไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร โดยรูปแบบ ใช้ลิฟท์ขึ้นลงคู่ติดกัน บันไดหลัก 1 บันได บันหนีไฟ ตามพรบ.
คำถาม
1 สามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นหอพักหญิงชายโดยแบ่งโซนหรือชั้นสำหรับแยกหญิงชายทีหลัง ได้หรือไม่
2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการตรวจแบบแปลนแต่จะรวมถึงพรบ.หอพักหรือไม่ เช่น การแยกโซนหญิงชาย ซึ่งเป็นอำนาจของนายทะเบียนหอพักในการตรวจสอบแบบที่แนบมาในการขอจดทะเบียนอยู่แล้ว
3 กรณีการออกใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องมีอำนาจในการระบุในใบอนุญาตหรือไม่ว่า จะเป็น เช่น คสล.สูง 8 ชั้น เพื่อใช้เป็น หอพักหญิง หรือ หอพักชาย หรือมีอำนาจแค่ระบุเป็นหอพัก(ไม่ระบุหญิง-ชาย) ส่วน จะขอจดยังไงแล้วแต่ผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนหอพักกับนายทะเบียนหอพัก
กกท.

Re: ขออนุญาตหอพัก
« ตอบ #1 เมื่อ: Wednesday, August 18, 2010 , 2:50:13 PM »


ตาม พรบ.หอพัก ฯ พ.ศ.2507 ระบุว่าสถานที่ใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเรียกว่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ห้องเช่า ฯ) ที่รับ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปเข้าพักอาศัยเข้าข่ายเป็นหอพัก ต้องจดทะเบียนหอพัก และหอพักจะมี 2 ประเภท คือ หอพักชาย รับผู้พักที่เป็นชายเท่านั้น หอพักหญิงรับผู้พักที่เป็นหญิงเท่านั้น จะให้ ชาย-หญิง พักปะปนกันไม่ได้ ดังนั้นผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นหอพัก ต้องมาจดทะเบียนหอพักให้ถูกต้อง และจะต้องเลือกว่าหอพักของท่านจะรับผู้พักเพศใด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน" กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีแบบฟอร์มต่างๆไว้ให้ รวมทั้งเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการจดทะเบียน หากยังมีข้อสงสัย โทร.02-255-5850-7 ต่อ 119,269 และ 02-651-6541 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ ส่วนการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้างว่าเป็นอาคารประเภทใดจะเป็นไปตามคำขออนุญาตของผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโดยเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยต่อไปต่อไป
  ขึ้นบน
  ตอบ