::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจสอบอาคาร การออกใบ ร.1  (อ่าน 2906 ครั้ง)
เศรษฐสิทธิ์ วิศวกรโยธา(อปท.)รุ่น1

ตรวจสอบอาคาร การออกใบ ร.1
« เมื่อ: Tuesday, December 16, 2008 , 7:44:53 PM »

เรียน อ.อนวัช
กรณีอาคารที่มีคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบให้แก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย
แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขได้ทันเนื่องด้วย รองบประมาณ โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานมาว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่...
จะขอให้ออกใบ ร.1 ก่อนได้หรือไม่?
ปัญหาที่พบคือ กลายเป็นว่าอาคารที่ทำถูกต้องได้ใบ ร1.ก่อน กลับ ต้องจัดหา ผู้ตรวจสอบ ก่อน ในรอบปี ถัดไป
และตามที่ได้รับหนังสือเวียนจาก กรมโยธา เรื่องแนวทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑)
เกี่ยวกับเอกสารประกอบ ข้อ1.1(จ)สำเนาแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่แสดงสภาพการใช้อาคารด้วย
คือ แบบแปลนแผนผังของอาคารแต่ละชั้นแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ทุกห้องตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
ตาม ฉ.47 ใช่หรือไม่?
จขกท.

Re: ตรวจสอบอาคาร การออกใบ ร.1
« ตอบ #1 เมื่อ: Tuesday, December 23, 2008 , 12:58:06 PM »

ผมรอคำตอบเพื่อนำไปปฎิบัติ คับ
อนวัช

Re: ตรวจสอบอาคาร การออกใบ ร.1
« ตอบ #2 เมื่อ: Friday, December 26, 2008 , 9:08:21 AM »

กรณีอาคารที่มีคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบให้แก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถแก้ไขได้ทันเนื่องด้วย รองบประมาณ โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานมา นั้น หากเป็นเรื่องที่กำหนดอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยขั้นต่ำของอาคารประเภทนั้นก็ยังไม่สามารถออกใบรับรองได้ แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายเวลาการไขได้ตามสมควรครับ
ส่วนเรื่องอาคารที่ทำถูกต้องได้ใบ ร1.ก่อน กลับ ต้องจัดหา ผู้ตรวจสอบ ก่อน ในรอบปี ถัดไปนั้น เนื่องจากกฎหมายเพิ่งเริ่มใช้และพบปัญหามาก หากใช้กฎหมายไปสักระยะคงจะเข้าที่เข้าทาง เพราะท้องถิ่นเองก็ต้องกำกับอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะไปแจ้งความปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างเดียวคงไม่ได้เหมือนกันครับ
ส่วนเจ้าของอาคารเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินการตรวจสอบให้อาคารได้มีความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบก็จะได้ผลตามเจตนารมณ์
สำหรับแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่แสดงสภาพการใช้อาคารนั้น ความต้องการคือแปลนพื้นชั้นต่าง ๆ และห้องระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามความเป็นจริงครับ ซึ่งอาจจะคล้ายกับแบบแปลนที่กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 แต่ควรมีความชัดเจนกว่าโดยเฉพาะเรื่องมิติต่าง ๆ ของห้อง เส้นทางหนีไฟ บันได ตำแหน่งของอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง ฯลฯ
  ขึ้นบน
  ตอบ