::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: กฎหมายควบคุมอาคาร  (อ่าน 1051 ครั้ง)
แนน

กฎหมายควบคุมอาคาร
« เมื่อ: 14 มีนาคม 2555 , 10:08:15 »

กฎหมายควบคุมอาคาร ให้นิยามของอาคารประเภทต่างๆ ไว้แต่ไม่ได้กำหนดคำนิยามหอพักไว้ และหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก ก็กำหนดไว้เฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการหอพักที่มีผู้พักอาศัยเป็นนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่อย่างใด

แต่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหอพัก จะต้องขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

ดังนั้นการขออนุญาตที่ถูกต้องจะต้องระบุประเภทของอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างว่าเป็นอาคารประเภทใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร
แนน

Re: กฎหมายควบคุมอาคาร
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มีนาคม 2555 , 14:23:17 »

กรุณาตอบด้วย
กกท.

Re: กฎหมายควบคุมอาคาร
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 มีนาคม 2555 , 14:25:32 »

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร มิได้กำหนดคำนิยาม "หอพัก" ไว้ ดังนั้น คำว่าหอพักจึงต้องหมายความถึงสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ.2507 และ "ผู้พัก" ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 หมายความถึง ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนของรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์ และเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาว่าการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีเจตนาจะให้เป็นหอพักตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2507 หรือไม่ หากไม่มีเจตนาจะจัดขึ้นเพื่อรับผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนของรัฐบาล หรือโรงเรียนราษฎร์ โดยมีค่าตอบแทนก็ไม่เป็นหอพักตามตามพระราชบัญญัติหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ส่วนจะเป็นอาคารประเภทใดก็ต้องพิจารณาตามลักษณะกายภาพและการใช้งานของอาคารหลังดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมอาคาร ต่อไป
แนน

Re: กฎหมายควบคุมอาคาร
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มีนาคม 2555 , 14:29:54 »

กรุณาตอบด้วยว่า ใช่หรือไม่
แนน

Re: กฎหมายควบคุมอาคาร
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มีนาคม 2555 , 14:56:02 »

คำตอบของกกท ที่ให้ดูลักษณะกายภาพและการใช้งานตามกฎหมายควบคุมอาคารนั้น
ถ้าอาคารนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว
แต่ใช้งานเป็นหอพักตามพ.ร.บ.หอพัก (เพราะว่า กฎหมายควบคุมอาคารไม่ได้กำหนดการใช้งานประเภทหอพักไว้) เช่นนี้แล้ว อาคารนี้ก็ต้องจัดเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ใช่หรือไม่ใช่คะ เพราะให้ดูตามกฎหมายควบคุมอาคาร
กรุณาตอบด้วยค่ะ อยากทราบจริงๆ และค่อนข้างสับสนมากๆ
ขอบคุณค่ะ
แนน

Re: กฎหมายควบคุมอาคาร
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มีนาคม 2555 , 11:20:24 »

รอคำตอบอยู่ค่ะ กรุณาตอบด้วย
  ขึ้นบน
  ตอบ