::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: การออกหนังสือรับรองอาคาร  (อ่าน 3664 ครั้ง)
ชูเกียรติ

การออกหนังสือรับรองอาคาร
« เมื่อ: Wednesday, March 21, 2012 , 10:05:07 AM »

ด้วยปัจจุบันประชาชนในตำบลคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง(อาคาร) เป็นจำนวนมาก เพราะต้องการที่จะขอเลขบ้านเป็นของตัวเอง แต่บ้านได้สร้างมาหลายปีแล้ว โดยต้องการให้ อบต.รับรองว่ามีบ้านจริงและใครเป็นเจ้าของบ้าน ก่อสร้างบนที่ดินเลขที่เท่าไหร่ เป็นที่ดินของใคร ฉะนั้นจึงขอเรียนถามว่า ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. แล้ว สามารถออกหนังสือรับรองการเป็นเจ้าบ้าน ที่รวมถึงว่ามีใครเป็นเจ้าของบ้านและสร้างในที่ดินของใคร ได้หรือไม่ และถ้าได้จะออกหนังสือในรูปแบบใด
กกท.

Re: การออกหนังสือรับรองอาคาร
« ตอบ #1 เมื่อ: Wednesday, March 21, 2012 , 11:02:49 AM »

1.ประเด็นที่ต้องพิจารณา กรณีการก่อสร้างบ้านในเขตท้องที่ ที่บังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กรณีไม่ขออนุญาตก่อสร้าง นายทะเบียนจะกำหนดเลขที่บ้านและจัดทำทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ ซึ่งการแก้ไขทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติ นั้น สามารถทำได้โดยเจ้าของบ้านจะต้องไปทำเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เรียบร้อย แล้วจึงนำหลักฐานไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขอแก้ไขทะเบียนบ้าน

2."ทะเบียนบ้านชั่วคราว" คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยการบุกรุกป่าสงวน หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะได้รับการแก้ไขจากทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้เป็นทะเบียนบ้านปกติ จะทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วนโดยต่อไปครับ  ขึ้นบน
  ตอบ