::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามว่า อาคารคลังสินค้าขนาด 2000 ตารางเมตร  (อ่าน 669 ครั้ง)
หทัยรัตน์ น้อมสมบัติ

สอบถามว่า อาคารคลังสินค้าขนาด 2000 ตารางเมตร
« เมื่อ: Thursday, January 10, 2013 , 2:12:53 PM »

อาคารคลังสินค้าขนาด 2000 ตารางเมตร (อาคารชั้นเดียว) ต้องติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ อ้างอิงกำหมายฉบับใด
กกท.

Re: สอบถามว่า อาคารคลังสินค้าขนาด 2000 ตารางเมตร
« ตอบ #1 เมื่อ: Friday, January 11, 2013 , 10:21:04 AM »

ท่านสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่าด้วยการกำหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ และระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถ down load ได้ที่ เวปไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th/) เมนูกฎหมาย ครับ
  ขึ้นบน
  ตอบ