คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
กรมโยธาฯ บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

01 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 15.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

กระทรวงมหาดไทย พร้อมหน่วยงานในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

01 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 15.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นำโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผ้าจีวร

01 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางบงกช สุวรรณเดช รองประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านฯ ร่วมกับศูนย์ขับเคลื่อนงานจิตอาสากรมโยธาธิการและผังเมือง (ศข.จอส.ยผ.) ได้รวบรวมการบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส ภายใต้การดำเนินการโครงการ ปัน - ปลูก - เปลี่ยน โดยจัดกิจกรรมการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้แล้ว จากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งพระรามที่ 6 และพระราม 9 จำนวน 150 ถุงเพื่อนำถวายมอบให้แก่ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทางวัดจากแดง ได้นำไป เปลี่ยน แปรรูป (รีไซเคิล) เป็นเส้นด้ายแล้วนำไปดำเนินการ ตามกรรมวิธี จากนั้นนำไปตัดเย็บเป็น ผ้าสบง - จีวร ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยมีข้าราชการกำลังพลจิตอาสา 904 และบุคลากรของ (ศข.จอส.ยผ.) ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

Image Icon visited booking 20
พิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล

01 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

30 มิถุนายน 2565

ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Image Icon visited booking 47
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิจิตร

29 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิจิตร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

Image Icon visited booking 25
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา

27 มิถุนายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา

Image Icon visited booking 41
กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงาน หาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดแม่รําพึง ร่วมกัน

23 มิถุนายน 2565

กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดแม่รําพึง ร่วมกัน

Image Icon visited booking 134
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

17 มิถุนายน 2565

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 51 รายการ

Image Icon visited booking 17
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

21 เมษายน 2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image Icon visited booking 134
ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 มีนาคม 2565

ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 1942
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

17 มกราคม 2565

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ”สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ ”งดรับ งดให้ ”ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565

01 กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการประเมินผลการใช้บังคับ “ผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2562” ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565

01 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการประเมินผลการใช้บังคับ “ผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2562” ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 …และ…ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประเมินผล “ผังเมืองรวมชุมชนปากดง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2562” โดยสามารถ scan QR Code แบบสอบถามได้จากโปสเตอร์

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) เดือนมิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นายมีโชค นัฏสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

28 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
01

ก.ค.

01

ก.ค.

01

ก.ค.

01

ก.ค.

01

ก.ค.

01

ก.ค.

01

ก.ค.

28

มิ.ย.

23

มิ.ย.

20

มิ.ย.

20

มิ.ย.

20

มิ.ย.

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
playing icon of ”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2
”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
line chatbot