คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 34
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระรา...

05 ธันวาคม 2565

วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เวลา 07.30 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระรา...

05 ธันวาคม 2565

วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เวลา 06.20 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมโยธาฯ และประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาฯ ตรวจความพร้...

05 ธันวาคม 2565

วันนี้ (3 ธันวาคม 2565) เวลา 11.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจความพร้อม การจัดตกแต่งร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งภายในร้านค้ากระทรวง จะประกอบด้วย ร้านค้าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาด และร้านค้าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และร้านกาชาดกรมโยธาธิการและผังเมือง ในงานออกร้านกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ซึ่งระบบโครงสร้างของร้านกาชาดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งร้านกาชาดให้สวยงาม นอกจากนี้ท่านอธิบดี และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ให้กำลังใจทีมงานพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวันเลี้ยงทีมงานทุกฝ่าย เพื่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

อยผ. เข้ารับเข็มที่ระลึก “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565...

05 ธันวาคม 2565

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565" เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเข็มที่ระลึกให้กับบุคคล และหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก" ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีผู้เข้ารับจำนวน 100 ราย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้ารับเข็มที่ระลึกด้วย ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Image Icon visited booking 21
กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่...

05 ธันวาคม 2565

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่า...

06 ธันวาคม 2565

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมชุมชนแม่ทะ จังหวัดลำปาง

Image Icon visited booking 26
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจั...

02 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

Image Icon visited booking 13
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ผังเมืองรวมนครปฐม...

01 ธันวาคม 2565

สำนักผังเมืองรวมได้สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภายหลังการจัดทำผังเมืองรวมนครปฐม ( ปรับปรุงครั้งที่ ๒ )

Image Icon visited booking 51
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อ...

02 ธันวาคม 2565

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๔๔ รายการ

Image Icon visited booking 270
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดแล...

05 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 36 รายการ

Image Icon visited booking 251
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 256...

31 สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570)

Image Icon visited booking 366
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำ...

20 กรกฎาคม 2565

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีพุทธศักราช 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นโกงกาง ๗๑๐ ต้น...

05 ธันวาคม 2565

เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และวันดินโลก (ระดับจังหวัด) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมเปิดกรวย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

”โขนภาพยนตร์หนุมาน WHITE MONKEY”...

05 ธันวาคม 2565

MONKEY“ ซึ่งเกิดจากแนวคิด ”Goes Digital โลกเปิดเราปรับ ประเทศเปลี่ยน“ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงโขน อีกประการสำคัญ คือ เป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน...

05 ธันวาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) จังหวัดระนอง กิจกรรมช่วงเช้าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร

พิธีวางพานพุมดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวั...

05 ธันวาคม 2565

พิธีวางพานพุมดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จังหวัดระนอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

Image Icon visited booking 320
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 335
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 671
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 201
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
02

ธ.ค.

01

ธ.ค.

01

ธ.ค.

30

พ.ย.

28

พ.ย.

24

พ.ย.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

03

ธ.ค.

02

ธ.ค.

02

ธ.ค.

02

ธ.ค.

02

ธ.ค.

02

ธ.ค.

02

ธ.ค.

01

ธ.ค.

01

ธ.ค.

30

พ.ย.

28

พ.ย.

24

พ.ย.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
playing icon of ”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2
”แกะรอยเมืองไทยไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ตอนที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot