คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 11
รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวา...

29 กันยายน 2566

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ? เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำง...

29 กันยายน 2566

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 2/2566

Image Icon visited booking 13
กรมโยธาฯ จัดการเสวนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒ...

29 กันยายน 2566

กรมโยธาฯ จัดการเสวนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเมือง หัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ งานจัดรูปที่ดินประเทศไทย ด้วยแบบจำลองธุรกิจ ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 5 ประเทศ"

Image Icon visited booking 11
ยผ.ให้การต้อนรับ CEO บริษัท ทูฟซูด ผู้เชี่ยวชาญด้านการต...

29 กันยายน 2566

ยผ.ให้การต้อนรับ CEO บริษัท ทูฟซูด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรองรับโครงสร้างอาคาร พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างกัน

Image Icon visited booking 13
#SDGSummit
#17SDGsแค่นี้เราทำได้
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา
ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่...

25 กันยายน 2566

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!

Image Icon visited booking 21
#SDGSummit
#17SDGsแค่นี้เราทำได้
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา
รู้หรือไม่? โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด” หลังเดือนกรกฎา...

24 กันยายน 2566

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!

Image Icon visited booking 12
#SDGSummit
#17SDGsแค่นี้เราทำได้
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา
อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิต ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่น...

23 กันยายน 2566

#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!

Image Icon visited booking 17
#SDGSummit
#17SDGsแค่นี้เราทำได้
#76จังหวัด76คำมั่นสัญญา
มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกระดับ ขจัด คว...

22 กันยายน 2566

#76จังหวัด76คํามั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030!

Image Icon visited booking 65
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Image Icon visited booking 66
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกั...

19 กรกฎาคม 2566

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Image Icon visited booking 207
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต...

01 พ.ค. 2566

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ( ขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอน )

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย...

28 กันยายน 2566

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๖...

28 กันยายน 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณถนนคนเดิน เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและ...

28 กันยายน 2566

วันนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 08.00 น. นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 โดยร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา พร้อมทั้งประดับธงชาติไทย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้นำคณะในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือ ประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย

ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการแล...

28 กันยายน 2566

วันนี้ (28 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเมือง หัวข้อ ”ปรับกลยุทธ์งานจัดรูปที่ดินประเทศไทย ด้วยแบบจำลองธุรกิจ Social Business Model Canvas SBMS) ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 5 ประเทศ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและเครื่องมือจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดี เป็นประธานการเสวนาดังกล่าว

Image Icon visited booking 700
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 735
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 944
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 467
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

29

ก.ย.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

29

ก.ย.

21

ก.ย.

21

ก.ย.

19

ก.ย.

18

ก.ย.

12

ก.ย.

12

ก.ย.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ