คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
I
nformation, news, press releases
Department of Public Works and Town & Country Planning ready to provide information useful for you
Determination of rules and procedures for acquiring committees who are representatives of the Council, representatives of associations, representativ

16 July 2021

Determination of rules and procedures for acquiring committees who are representatives of the Council, representatives of associations, representatives of institutions or other persons related to town planning. in the Town Planning Board, B.E.

Auditor’s Report and Financial Report

16 July 2021

Auditor’s Report and Financial Report

Image Icon visited booking 20
cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registration when contacting the government.

16 July 2021

cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registration when contacting the government.

Image Icon visited booking 39
Parcel auction Fiscal Year 2019 of the Office of Public Works and Town & Country Planning, Nakhon Nayok Province

16 July 2021

Parcel auction Fiscal Year 2019 of the Office of Public Works and Town & Country Planning, Nakhon Nayok Province

We do good by heart

for community and society Development of water resources and the landscape

Image Hero
10

Aug

10

Aug

10

Aug

10

Aug

10

Aug

09

Aug

New Announcement

Close the public hearing submit a comment and reserves the right to petition

15 day

Close the public hearing and submit comments (Amended plan, Section 35)

30 day

Closing notices for comments and petition

90 day

11

Aug

10

Aug

10

Aug

10

Aug

10

Aug

10

Aug

Watch video

กรมโยธาธิการและผังเมือง

line chatbot