วิดีโอชี้แจงประเด็นข่าว "คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิจากสีเขียวเป็นสีม่วง"