New Release

โปรแกรมงานสมนา IFSEA2020 Summit จะจัดขึ้วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค มีสัมนาให้ความรู้มากกว่า 40 หัวข้อ ภายใต้โปรแกรมนี้ทุกท่านจะได้พบกับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์โปรเจคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากให้ชาวไทยได้ศึกษากัน เมื่อสัมนาเสร็จตามด้วยการพาคณะผู้เข้าฟังไปดูเทคโนโลยีที่ใช้จริง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในส่วนของฮอลจัดแสดงสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 74 รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 48 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 14 รายการ และรถยนต์ราชการรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน นข-1615 จันทบุรี ที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 คัน รวมเป็น 15 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม