คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
I
nformation, news, press releases
Department of Public Works and Town & Country Planning ready to provide information useful for you
Image Icon visited booking 30
Determination of rules and procedures for acquiring com...

16 July 2021

Determination of rules and procedures for acquiring committees who are representatives of the Council, representatives of associations, representatives of institutions or other persons related to town planning. in the Town Planning Board, B.E.

Image Icon visited booking 14
Auditor’s Report and Financial Report...

16 July 2021

Auditor’s Report and Financial Report

Image Icon visited booking 238
cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registr...

16 July 2021

cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registration when contacting the government.

Image Icon visited booking 79
Parcel auction Fiscal Year 2019 of the Office of Public...

16 July 2021

Parcel auction Fiscal Year 2019 of the Office of Public Works and Town & Country Planning, Nakhon Nayok Province

We do good by heart

for community and society Development of water resources and the landscape

Image Hero
11

Apr

11

Apr

11

Apr

11

Apr

11

Apr

11

Apr

03

Apr

25

Mar

25

Mar

25

Mar

15

Mar

13

Mar

Watch video

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินความพึงพอใจ