ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านชากมาลัย ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-05-2023)
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านชากมาลัย ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-05-2023)
ซื้อสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-04-2023)
จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนอะไหล่) ระบบเบรครถยนต์ลื่น บจ 2837 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-04-2023)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฯ (ห้องประชุมด้านโยธา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-03-2023)
จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนอะไหล่) หมายเลขทะเบียน บจ 2837 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-03-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-03-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวงจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-02-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวงจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-02-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ชุมชน บริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวงจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (28-02-2023)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด