ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 17 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-09-2023)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (21-08-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-08-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-07-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-07-2023)
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านชากมาลัย ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-05-2023)
จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านชากมาลัย ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (08-05-2023)
ซื้อสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-04-2023)
จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนอะไหล่) ระบบเบรครถยนต์ลื่น บจ 2837 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (11-04-2023)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฯ (ห้องประชุมด้านโยธา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (28-03-2023)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด