ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่วัสดุสำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (19-05-2023)
จ้างเหมาติดตั้งเดินสาย Lan ระบบอินเตอร์เนตภายในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-05-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-05-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-05-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-03-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (17-03-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-02-2023)
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (07-02-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2023)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-01-2023)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด