ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่เน้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (14-06-2024)
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่พร้อมเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (12-06-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-06-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (11-06-2024)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (06-06-2024)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (06-06-2024)
ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-05-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-05-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (27-05-2024)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณถนนสายวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร วันที่ประกาศ (03-04-2024)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด