ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณถนนสายวังยายมุก ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า 250 เมตร วันที่ประกาศ (03-04-2024)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่เน้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร วันที่ประกาศ (28-03-2024)
ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง วันที่ประกาศ (14-03-2024)
จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (24-01-2024)
จ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร โดยวิธีคัดเลือก วันที่ประกาศ (05-01-2024)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-01-2024)
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร วันที่ประกาศ (31-10-2023)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-09-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-09-2023)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (21-09-2023)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด