ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทาง กรมบัญชีกลาง
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (10-03-2021)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-03-2021)
จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (04-03-2021)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (22-02-2021)
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (16-12-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (15-12-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (09-12-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (30-11-2020)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (18-11-2020)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (13-11-2020)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด