โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ รายการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (หอประชุมขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน) วันที่ประกาศ (2019-02-15)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ ๓ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ) ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ความยาว ๑,๕๑๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2018-12-27)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2018-11-20)
จ้างถ่ายเอกสาร และเอกสารสี ผังเมืองรวมชุมชนหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ผัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2018-10-29)
จ้างทำบอร์ดประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2018-09-27)
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2018-09-27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด