จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-16)
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-16)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-12)
จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน บม ๒๖๔๕ นว จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-12)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางประมุง หมูที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 118 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-09-11)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 116 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-09-11)
จ้างกำจัดปลวกในสำนักงานฯ(บึงเสนาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-06)
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-04)
จ้างจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน บม ๒๖๔๕ นว และ ทะเบียน บม ๒๖๔๖ นว รวม ๒ คัน จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-08-30)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางประมุง หมูที่ 1 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว 118 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ (2019-08-23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด