ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ประกาศ (2020-01-20)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ประกาศ (2020-01-20)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-16)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-16)
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2020-01-13)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) วันที่ประกาศ (2019-12-17)
จ้างจ้าบซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-11-21)
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-16)
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-16)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ประกาศ (2019-09-12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด