5 โปรแกรมสแกนไวรัส ใช้งานฟรี

สำหรับโปรแกรมสเเกนไวรัสฟรี ทั้ง 5 ตัว  แม้จะค่อนข้างเป็นที่นิยมและมีการใช้งานได้ดี แต่ความสามารถในการป้องกันไวรัสและมัลแวร์ต่าง ๆ ยังคงได้ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น และด้วยความเป็นเวอร์ชั่นฟรีจึงยังมีข้อจำกัดในการใช้งานและฟีเจอร์ที่ทำให้ในการใช้งานอาจจะยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร แต่เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้

antivirus news