กู้รูปภาพคืนบน Google photo

กรณี กดลบรูปบน Application Google Photo โดยไม่ตั้งใจไป สามารถกู้คืนรูปภาพที่ลบไปได้ โดยสามารถกู้คืนรูปภาพที่ลบไป ไม่เกิน 60 วันเท่านั้น

restore img google photo