10 ข้อมูลที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล

         10 ข้อมูลที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชีวิตจริงของคุณเอง เพราะการโพสต์สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล เพราะนอกจากจะแก้ไขกู้คืนกลับมาได้ยากแล้ว ยังอาจส่งผลลัพธ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ตลอดกาลเลยด้วย

Credit : tips.thaiware.com

10data dont post