ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม

    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาด รถยนต์ราชการยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ม-๔๑๙๑ จันทบุรี จำนวน ๑ คัน รายละเอียดเพิ่มเติม

งานความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประมูลที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านผู้สนใจติดต่อขอทราบละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ถนนพุทธบูชา ตำบลฝ่ายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์หมายเลข 054-71-0755 ต่อ 12  เอกสารรายละเอียด

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเชขทะเบียน ม-๔๑๙๑ จันทบุรี จำนวน ๑ คัน ประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารรายละเอียด

   ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ วันที่  14 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ตามเอกสารแนบดังนี้