ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์กรมโยธาธิการและผังเมือง กับสถานการณ์แผ่นดินไหว 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งสำรวจอาคารหลังเกิดแผ่นดินไหว (ที่มา :สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ )

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิกาและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สือข่าวในรายการจับประเด็นข­่าวร้อน สร้างบ้านสร้างอาคารอย่างไร...ลดผลกระทบจา­กแผ่นดินไหว (ที่มา : Youtube)

- เร่งสำรวจความเสียหายจากแผ่นดินไหว(ที่มา : thaipbs)

- ยอดฉัตรพระบรมธาตุดอยสุเทพเอียงจากแผ่นดินไหว จ.เชียงราย(ที่มา : MCOT.NET)

- กรมโยธาฯ เร่งสำรวจความเสียหายอาคารจากผลกระทบแผ่นดินไหว(ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์)

- กรมโยธาธิการส่งจนท.สำรวจดินไหวเชียงรายห่วงกทม.โดนด้วย (ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารจากแผ่นดินไหว (ที่มา :สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ )

- กรมโยธาฯ เตรียมแก้ กม.คุมอาคารปี 2522 รับมือแผ่นดินไหว (ที่มา : ASTV ผู้จัดการ)

- กว่า1หมื่นอาคารในกรุงเสี่ยงแผ่นดินไหว กรมโยธาฯจี้ท้องถิ่นตรวจ (ที่มา : เดลินิวส์)

- แนะตรวจสอบอาคารเก่ารับแผ่นดินไหว (ที่มา : ช่อง 7)

- ชี้ไทยเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (ที่มา : ไทยโพสต์ )

- กทม.ป้องกันภัยแผ่นดินไหว เตรียมบังคับตึกเก่าปรับปรุง (ที่มา : ไทยรัฐ)

        ด้วยกระทรวงมหาดไทย จัดงานเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๗ จึงขอความร่วมมือจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

        ๑.รณรงค์เชิญชวนบุคลากรที่เป็นพุทธศาสนิกชน แต่งกายชุดสีขาว และลด ละ เลิกอบายมุข ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสืบทอดประเพณีวิสาขบูชา

        ๒.ให้จัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนโดยให้ผู้เข้าร่วมพิธี แต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอาิทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จำนวน ๑๕๐ คน

แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

                         

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

http://www.gender.go.th/template.php?vname=publication/doc.html

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัด "โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ." เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติ ซึ่งเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก้นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป โดย "กองทุนฯ มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยผู้ที่ไม่ค้างชำระแต่มาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ร้อยละ 3.5 ของเงินต้นและสำหรับผู้กู้ค้างชำระที่มาชำระหนี้ให้เป็นปกติจะได้ส่วนลดค่าปรับร้อยละ 100 หากชำระปิดบัญชีจะได้ลดค่าปรับร้อยละ 100 พร้อมทั้งส่วนลดดอกเบี้ยร้อยละ 50" URL : http://www.studentloan.or.th/index.php

      ไปรษณีย์ไทยร่วมเทิดพระเกียรติและสำนึกพระกรุณาธิคุณในวาระครบรอบ 150 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อหน่วยงานราชการและวงการศิลปะของไทย

     l_20131111_054757

ทรงเป็นอัจฉริยะศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงรอบรู้และมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรมทุกแขนง ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ตลอดจนโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วรรณคดี อักษรศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้อัญเชิญพระรูปมาจัดพิมพ์แสตมป์โดยมีพื้นหลังเป็นภาพร่างอุโบสถ วัดราชาธิวาส และภาพวาดในพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของพระองค์ ออกจำหน่ายวันที่ 11 พ.ย.56 ราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 10 บาท ผู้สนใจหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร โทร. 0 2831 3856, 0 2831 3853 และ 0 2831 3876 หรือ Line: stampinlove

ที่มา: http://www.thailandpost.com/news-public-detail.php?id=603

      ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก "ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์" ในระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

       สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเก็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2556 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม