ข่าวประชาสัมพันธ์

   ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผัเมืองจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

   ด้วยจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 25 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-38287174, 038-277-998 

ตามเอกสารแนบดังนี้

   

     ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยัน วันหยุดสงกรานต์ปีนี้ สถาบันการเงินปิด 4 วันเพื่อไม่ให้กระทบระบบการเงิน

     นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติให้หน่วยงานราชการหยุด 5 วัน ว่า สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ เปิดดำเนินการปกติวันศุกร์ที่ 12 เม.ย. และจะหยุดต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. – วันอังคารที่ 16 เม.ย.เท่านั้น เนื่องจากผิดระเบียบ เพราะสถาบันการเงินจะหยุดต่อเนื่องเกิน 4 วันไม่ได้ อาจกระทบต่อระบบการเงิน การชำระค่าสินค้าบริการ และการโอนชำระเงิน

     ทั้งนี้ ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.โดยเพิ่มวันหยุดอีก 1 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้สะดวกมากขึ้น

     คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนา

     นายทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2556 โดยที่ให้หยุดเพิ่มวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 เนื่องจากเห็นว่าวันที่ 13 เมษายน ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ดังนั้น จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนา และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด

      เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่กำลังจะถึงนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยเชิญชวนเพื่อนข้าราชการทุกท่าน คลิ๊กที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th<http://www.ocsc.go.th/> และลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์

      ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยแต่งกาย สีวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ สีเหลือง โดยพร้อมเพรียงกัน

 

        กรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสำนักงานเลขานุการกรม