ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยสามารถยื่นแบบแสดงความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาท ในฐานะผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ได้จัดให้มีที่ดินจัดหาประโยชน์การจัดรูปที่ดินฯ และให้มีการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาระบบสาธารณูประโภค สาธารณูประโภคในโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 2 ตอน รุ่นปี ค.ศ. 1998 ยี่ห้อมาสด้า สีน้ำตาล - น้ำเงิน หมายเลยทะเบียน กค 7252 สุราษฎร์ธานี ใช้ประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รายละเอียดเพิ่มเติม

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  หากสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th เลือกเมนู "บริการออนไลน์" และ "ระบบงานสัมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" หรือส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ตำบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในระยะที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประเทศสมาชิกทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะที่โดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หน่วยงานสมัครขอรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติม